Project Description

Brevikstrand Båt AS

– www.brebat.no

Brevikstrand Båt har hatt nettside i mange år, men ønsket ny side.

Hva vi leverte:

Brevikstrand Båt ønsket en nettside som presenterte merkene de forhandler på en ryddig måte. Vi bygde opp et ryddig oppsett på dette, ved å sette store bilder av båtene og lage ryddige sider for hvert merke med produsentbeskrivelse og variabler om båtene.