PM Knutsen Holding AS er et privateid aksjeselskap med direkte eller indirekte eierinteresser i 4 selskaper innenfor teknologi, design, utleie og netthandel.

Andel 65%
Andel 24%
Andel 50%
Andel 33%