PM Knutsen Holding AS er et privateid aksjeselskap med direkte eller indirekte eierinteresser i 4 selskaper innenfor teknologi, webutvikling, saas systemer, design, utleie og netthandel.

Andel 65%
Andel 12%
Andel 50%
Andel 33%