PM Knutsen AS


Vi er opptatt av god gammeldags personlig service!
Det er slik vi sammen med deg skaper de beste nettsider for din bedrift!

Responsivt design

Minimum 50% av dagens internettbruk forgår på mobilen eller en annen bærbar enhet. Derfor er det viktig at nettsidene er tilpasset dette slik at man enkelt kan lese innholdet. Alle nettsider vi leverer er 100% mobiltilpasset.

Førsteinntrykk

Gjennomsnittlig tar det 5-10 sekunder fra en kunde kommer inn p en nettside til vedkommende bestemmer seg for å se videre på siden eller lukke den. Det er derfor viktig å gjøre et godt første inntrykk.

Brukervennlighet

Nettsiden må bære oversiktlig å enkel å navigere gjennom, slik at de som besøker den enkelt finner frem til den informasjonen de ønsker å finne uten å måtte lete, som ofte resulterer i dårlig brukeropplevelse.

Referanser

Ta gjerne kontakt

97 65 30 05

post@pmknutsen.no